Γνωστός και ως ο «Μεγάλος Δράκος»  (大龍)  είναι ο εκπρόσωπος της 20ης γενιάς της οικογένειας Chen και ηγείται της 12ης γενιάς του οικογενειακού στυλ Chen Tai ji quan. Είναι ο απ’ ευθείας απόγονος του δημιουργού της τέχνης του Tai ji (Τάϊ Τσι)  του Chen Wangting. Επιπλέον είναι ο πρώτος από τους 8 «Ουράνιους Βασιλείς» του χωριού Chen όπως έχει διοριστεί από την Επιτροπή του Χωριού Chen το 2006.

Born in March, 1971 at Chenjiagou 陳家溝 (Chen Village), the reknown birthplace of Taijiquan in Henan Province, China. Chen Bing is the only son of Chen Yonghe (陳永和), the eldest brother of Grandmaster Chen Xiaowang and Grandmaster Chen Xiaoxing. Master Chen Bing first learned Chen Taijiquan from his famous uncles, Chen Xiaowang and Chen Xiaoxing, at the age of 6.

Είναι επίσης όπως προαναφέραμε ο μεγαλύτερος σε ηλικία και πρώτος «δράκος» από τους 7 της 20ης γενιάς της οικογένειας Chen, που εκτός αυτόν περιλαμβάνουν τους Chen Jun, Chen Yingjun, Chen Ziqiang, Chen Zijun, Chen Pengfei Chen Shiwu.

They are the youngest generation that is going to succeed the “4 Diamonds” of Chen Village who are the Grand Masters Chen XiaoWang, Chen Zhenglei, Zhu Tiancai, Wang Xian.

(As we should know and understand, the family tree and seniority play a huge role in the hierarchy of the Chinese Society which extends to all sectors of their lives, therefore to the system’s lineage).

A decorated international champion, Chen Bing earned the title of "Taiji Almighty (太極全能)" for his numerous awards, and is considered a "Chinese Intangible Cultural Asset of Taijiquan."  A graduate of Shanghai University of Sports and formerly vice-mayor of Chen Village, Master Chen Bing is the founder/president of the Chen Bing Taiji Academy, which houses its headquarters in Chenjiagou, Henan Province, China.

Master Chen Bing runs the main academy in the village where he still teaches and resides. Following in the footsteps of his uncle and mentor GrandMaster Chen XiaoWang, he continues to deliver seminars throughout the world, Europe, Asia and America. He does this to promote and spread the true essence of his family jewel – the Chen Taijiquan style.

In addition to his strength and unique talent, he is also known for his humble, warm and clear approach to the art. Along with his low-profile nature those qualities make him one of the most respected, accessible, progressive and exquisite ambassadors of the Chen family art. Enthusiastic friends and students from all over the world seek him out, making him one of the true great Masters of the modern era.

en_USEN